Всичко, от което се нуждае Вашият автомобил!

Аутостан

Смяна масло на автоматична скоростна кутия

 

Първи метод

Смяната на масло на автоматична скоростна кутия чрез източване е спорен метод, защото по този начин се сменя едва до 50%. Причината е, че маслото в скоростната кутия НЕ се задържа само в картера и е невъзможно да се източи от турбината, тръбопроводите и радиатора на автоматичната система. По този начин новодобавеното масло се смесва със останалото старо масло, в следствие на което ефектът от смяната е незадоволителен. Според изследване на Асоциацията на сервизите, ремонтиращи автоматични скоростни кутии в САЩ, 90 % от повредите се дължат на прегряване на маслото в следствие на това, че с времето и навъртените километри то е загубило свойствата си. Топлината е основния проблем за Автоматичните трансмисии поради голямото триене. Когато маслото прегрее, то се превръща в пяна, която остава в това състояние, дори след като се охлади. Това води до по-бързо износване и дефектиране на частите на автоматичната скоростна кутия, тъй като пяната няма смазващи и охлаждащи свойства. Препоръчително е смяната на маслото да се извършва на всеки 60 000 до 100 000 км. в зависимост от предписанието на производителя на автомобила.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втори метод

Правилната смяна на масло на автоматични кутии се извършва със специализирана техника за почистване и смяна на ATF масла. С такава ATF машина под налягане се налива новото масло , което измества старото от системата . Ако системата събира 7 литра за пълна промивка са необходими 8 литра, за да сте напълно сигурни, че цялото масло в Автоматичната Скоростна Кутия ще бъде сменено и кутията ще бъде напълно промита. Преди смяната на маслото е необходимо да се почисти системата с добавка „Automatic Transmission Flush”. Тя се инжектира чрез ATF машината, стартира се двигателя за 5мин, почистват се всички замърсявания по скоростната кутия и се премахва пяната, образувана от прегряването на старото масло. По време на почистването се превключват всички предавки, за да може почистващата течност да измие всички пакети в скоростната кутия Целия процес е автоматизиран с възможност и за ръчен контрол на машината. Почистването на кутията и навременната смяна на маслото, води до: – Предотвратяване на скъпо струващи ремонти – Намаляване шума – По-дълъг живот на скоростната кутия